W sprawie:
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Rychwał oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Data uchwały:
2022-09-19

Numer uchwały:
XLV / 338 / 22

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: