W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2022-2032.

Data uchwały:
2022-09-19

Numer uchwały:
XLV / 336 / 22

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: