W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2022-2032

Data uchwały:
2022-07-26

Numer uchwały:
XLIV / 331 / 22

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: