W sprawie:
przyjęcia Programu Usług Społecznych w Gminie Rychwał na okres od 03 czerwca 2022r. do 31 października 2023 r. w ramach realizacji projektu pt. "Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rychwale "

Data uchwały:
2022-06-03

Numer uchwały:
XLIII/329/22

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: