W sprawie:
statutu Sołectwa Franki.

Data uchwały:
2022-03-14

Numer uchwały:
XL/296/22

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: