W sprawie:
statutu Sołectwa Biała Panieńska.

Data uchwały:
2022-03-14

Numer uchwały:
XL/292/22

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: