W sprawie:
przyjęcia do realizacji w Gminie Rychwał programu osłonowego pn. Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 - Moduł I.

Data uchwały:
2022-03-14

Numer uchwały:
XL/290/22

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: