W sprawie:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał w zakresie wybranych terenów - Etap XVI

Data uchwały:
2021-12-30

Numer uchwały:
XXXVIII / 276 / 21

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: