W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2021-2051.

Data uchwały:
2021-12-30

Numer uchwały:
XXXVIII / 271 / 21

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwalw

Uchwała wchodzi w życie: