Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak również niemieszkalnych. Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy (druki dostępne poniżej).

 

Na wysłanie deklaracji właściciele nieruchomości mają 12 miesięcy (do 30 czerwca 2022r.) w przypadku budynków już istniejących, zaś w przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego umieścił na kanale youtube  film dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwości składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

 

Link do filmu znajdziecie Państwo tu -> https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk <-

 

Ponadto zachęcamy do odwiedzenia sekcji najczęściej zadawanych pytań, która znajduje się na dole strony GUNB: www.zone.gunb.gov.pl

 

Formularze deklaracji:

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne