W sprawie:
zawarcia kolejnych umów dzierżawy lokali użytkowych.

Data uchwały:
2021-10-13

Numer uchwały:
XXXV/254/21

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: