W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2021-2051.

Data uchwały:
2021-10-13

Numer uchwały:
XXXV/252/21

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: