W sprawie:
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Data uchwały:
2021-09-15

Numer uchwały:
XXXIV/249/21

Podjęta przez:
Rada Miasta w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: