W sprawie:
przyjęcia od Gminy Kazimierz Biskupi zadania
z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu ośrodka wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu D.Data uchwały:
2021-09-15

Numer uchwały:
XXXIV/248/21

Podjęta przez:
Rada miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: