W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2021-2051

Data uchwały:
2021-09-15

Numer uchwały:
XXXIV/246/21

Podjęta przez:
Rada Miejska w rychwale

Uchwała wchodzi w życie: