W sprawie:
przystąpienia Gminy Rychwał do Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska

Data uchwały:
2021-06-16

Numer uchwały:
XXXII/237/21

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: