W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

Data uchwały:
2021-06-16

Numer uchwały:
XXXII/233/21

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: