W sprawie:
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Rychwał.


Data uchwały:
2021-05-31

Numer uchwały:
XXXI/227/21

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: