W sprawie:
wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXIV/175/20 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Rychwał i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Data uchwały:
2021-04-20

Numer uchwały:
XXX/223/21

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: