W sprawie:
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLV/305/18 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rychwał na lata 2018-2022

Data uchwały:
2021-04-20

Numer uchwały:
XXX/222/21

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: