W sprawie:
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Rychwał w 2021 roku.

Data uchwały:
2021-03-25

Numer uchwały:
XXIX/219/21

Podjęta przez:
Rada Miejska

Uchwała wchodzi w życie: