W sprawie:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Rychwał na rok 2021.

Data uchwały:
2020-12-30

Numer uchwały:
XXVII/199/20

Podjęta przez:
Rada Miejska

Uchwała wchodzi w życie: