W sprawie:
zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2021 Środowiskowego Domu Samopomocy typu D w Rozalinie

Data uchwały:
2020-12-30

Numer uchwały:
XXVII/196/20

Podjęta przez:
Rada Miejska

Uchwała wchodzi w życie: