W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał w zakresie wybranych terenów - Etap XVI.

Data uchwały:
2020-12-30

Numer uchwały:
XXVII/195/20

Podjęta przez:
Rada Miejska

Uchwała wchodzi w życie: