W sprawie:
oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Data uchwały:
2020-12-30

Numer uchwały:
XXVII/194/20

Podjęta przez:
Rada Miejska

Uchwała wchodzi w życie: