W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2021-2051.

Data uchwały:
2020-12-30

Numer uchwały:
XXVII/190/20

Podjęta przez:
Rada Miejska

Uchwała wchodzi w życie: