W sprawie:
uznania petycji z dnia 15 grudnia 2020 r. za niezasługującą na uwzględnienie.

Data uchwały:
2021-02-10

Numer uchwały:
XXVIII/211/21

Podjęta przez:
Rada Miejska w Rychwale

Uchwała wchodzi w życie: