Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu cenowym na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał – Etap XVI