BURMISTRZ RYCHWAŁA

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od dnia 10 listopada 2020 r. został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rychwał, przeznaczonych do dzierżawy oraz wykaz nieruchomosci przeznaczonych do użyczenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy i Miasta Rychwał pokój nr 1, tel. 63 24 81 001 wew. 20.