ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek - do pobrania poniżej.


Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta.

Termin i sposób załatwienia sprawy:


1. Postanowienie  o wszczęciu postępowania.

a) Wydanie postanowienia następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

b) Tryb odwoławczy: na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości nie służy zażalenie.


Podstawa prawna :

Art. 30 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne    (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zmianami).


2. Decyzja

a) Wydanie decyzji nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

b) Tryb odwoławczy – strona niezadowolona z przebiegu granicy może żądać przekazania sprawy sadowi.


Podstawa prawna
:

Art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne     (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zmianami).

 

Opłaty:

Opłata - zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zmianami).

1. Wydanie decyzji   -  10 zł .

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Rychwał - BS Konin o/Rychwał nr 04 8530 0000 0800 0130 2000 0002.


Jednostka odpowiedzialna:

Referat Gospodarki

Inspektor Piotr Kwieciński

pok. nr 1
tel. (+48 63) 248 10 01 w.20

e-mail: p.kwiecinski@rychwal.pl