<>

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do dnia 10 kwietnia 2020 r. ( do godziny 15.00 ), w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną.

 

Adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz adres korespondencyjny pod którym zainteresowani mogą uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń:

e-mail: kierownikusc@rychwal.pl

telefon: 63 248 10 83 lub 63 248 10 01 wew. 38

adres: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16 62-570 Rychwał

Ponadto informujemy, że:

 1)   zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane ( najpóźniej  do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy funkcjonowania urzędu ) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą;

2)      w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a)   uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b)  potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie ( urzędnik wyborczy, pracownik urzędu ) za pośrednictwem poczty elektronicznej ( nie jest wymagany podpis elektroniczny ).

 

 Powyższe informacje zgodne z pismem PKW z dnia 26.03.2020 r.