Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 25 lutego 2020 r. – informacja o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków na odcinku od drogi krajowej nr 25 w m. Rychwał do drogi krajowej nr 72 w m. Tuliszków.