Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek.
2. oryginał aktualnego odpisu z księgi wieczystej (z ostatnich 3 miesięcy)
3. odpis aktu notarialnego ustanawiającego prawo użytkowania wieczystego (potwierdzony za zgodność z oryginałem)
4. aktualny wypis z rejestru gruntów.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Rychwał

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Termin załatwienia wniosku w ciągu miesiąca, w szczególnych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych następuje w drodze decyzji Burmistrza Gminy i Miasta.
2. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej. Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo lub w ratach.
3. W przypadku rat ustanawiana jest na rzecz gminy hipoteka przymusowa.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Rychwał


Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki
pokój nr 1
tel. (63) 248 10 01 wew. 20

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 2005 r. , Nr 175, poz. 1459 ). Wysokość za przekształcenie ustala się zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami/Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm./


Uwagi :

Zainteresowani  mogą wystąpić z żądaniem  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do dnia 31 grudnia 2012 r..

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".