BURMISTRZ RYCHWAŁA


informuje, że 12 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, zostały podane do publicznej wiadomości i wywieszone na tablicy ogłoszeń trzy wykazy: pierwszy wykaz dotyczy wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rychwale, drugi wykaz dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rychwale jej użytkownikowi wieczystemu i trzeci wykaz dotyczy użyczenia części dachu na budynku położonym w Białej Panieńskiej.


Szczegółowe informacje w sprawie wykazów można uzyskać w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy i Miasta Rychwał pokój nr 1, tel. 63 24 81 001 wew. 20. Niniejsze wykazy zostały opublikowane na stronie internetowej oraz biuletynie informacji publicznej gminy Rychwał.