ZAWIADOMIENIE
o sporządzeniu spisu wyborców

 

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.2019.684 j.t. z późn. zm.),


Burmistrz Rychwała

 

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

 

Spis będzie udostępniony do wglądu do dnia 7 października 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale w pokoju nr 9 (USC) w godzinach pracy Urzędu.