BURMISTRZ RYCHWAŁA


informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, na okres 21 dni od dnia 24 września 2019 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychwał przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia dla Powiatu Konińskiego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Urzędu Gminy i Miasta Rychwał pokój nr 1, tel. 63 24 81 001 wew. 20.