Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Kolorowy pasek

G.271.7.2019 Budowa drogi gminnej w miejscowości Święcia

G.271.7.2019 Budowa drogi gminnej w miejscowości Święcia

 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Gmina Rychwał działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wyjaśniania treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Święcia”:

 

PYTANIE                                                               

czy Zamawiający, ze względu na możliwość Wykonawcy znacznego obniżenia kosztów i skrócenia czasu wykonania zadania, wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany sposobu wykonania części konstrukcji drogi w zakresie opisanym w:

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST D.04.02.02a

- RYS 4 PRZEKRÓJ NORMALNY

polegającej na zastąpieniu podsypki żwirowej, warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego oraz podbudowy tłuczniowej jednolitą podbudową zasadniczą, wykonaną poprzez stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym cementem CEM I 42,5 R oraz modyfikującymi mineralnymi domieszkami jonowymiennymi, o grubości ? 25 cm, o parametrach minimalnych: - wytrzymałość na ściskanie: ? RM 5 - wartości modułu statycznego E (Ev2) ? 200 MPa,

a także zastąpienia nawierzchni tłuczniowej poprzez warstwę jezdną wykonaną z betonu asfaltowego AC11s lub utrwalenie powierzchniowe podwójne z kruszywa bazaltowego z udziałem emulsji bitumicznej modyfikowanej, - pierwsza warstwa: emulsja K1 – 70MP, lepkość BTA o 4 mm (s), nie mniej niż 7 kruszywo bazalt frakcja 5 – 8 mm - druga warstwa emulsja K1 – 70MP, lepkość BTA o 4 mm (s), nie mniej niż 7 - kruszywo bazalt frakcja 3 – 6 mm - zawartość lepiszcza od 69 do 71%

dostosowaną do podbudów zasadniczych stosowanych przez nas. Ponadto zamiany geokompozytu na inne wzmocnienie lub rezygnacji z dodatkowego wzmocnienia, z zachowaniem wszystkich pozostałych wymienionych w SST i przewidzianych przepisami prawa parametrów technicznych oraz wymogów formalnych.

W przypadku dopuszczenia zmiany w ww. zakresie, prosimy o podanie sposobu prezentacji zmiany projektowej oraz procedury odbiorowej w zakresie wnioskowanym przez nas.

WYJAŚNIENIA

Zamawiający wyraża zgody na opisane rozwiązanie równoważne. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia projekty zamiennego.

 

 

 

 

Załączniki

G.271.7.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
G.271.7.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (600.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
G.271.7.2019 Informacja z otwarcia ofert (514.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7 2019 Wyjaśnienie treści SIWZ 14.08.2019 (413.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu BZP (222kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
G.271.7.2019 SIWZ Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Świecia (349.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
G.271.7.2019 SIWZ Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Świecia (842kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ŚWIĘCIA - PRZEDMIAR (51.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS TECHNICZNY (206kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA (549.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 3 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY (383.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RYS 4 PRZEKRÓJ NORMALNY (314kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wypis i wyrys z MPZP (617.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wypis i wyrys z MPZP2 (763.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 Plan Orientacyjny (100.8kB) Zapisz dokument  
3 Przekrój konstrukcyjny (442.2kB) Zapisz dokument  
orientacja (339.7kB) Zapisz dokument  
plan zagospodarowania (8.9MB) Zapisz dokument  
D 04 02 02a - Wzmocnienie podbudowy z kruszywa geokompozytem FSR BX45 45 120PP (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D-01.01.01a Odtworzenie trasy dróg (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D-02.01.01 Wykonanie wykopów (85.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D-02.03.01 Wykonanie nasypów (99.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D-03-01-03a Przepust pod koroną drogi (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D-03-02-01 Kanalizacja deszczowa (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D-06.04.01 Rowy (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D-07.02.01 Oznakowanie pionowe (153.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne (192kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STRONA TYTUŁOWA SST (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz SST (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karolina Małolepsza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Małolepsza
Data wprowadzenia:2019-08-07 15:17:59
Opublikował:Karolina Małolepsza
Data publikacji:2019-08-07 15:41:26
Ostatnia zmiana:2019-09-13 12:55:57
Ilość wyświetleń:719

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij