Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec IP.6220.3.2018 z 16.04.2019 r. - dot. podjęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków na odcinku od granicy gmin Gizałki/Grodziec do drogi krajowej nr 25 w m. Rychwał