Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, zgodnie z art. 182 § 8b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754 ze zm.). Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy/miasta, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy/miasta - dot. wniosku zgłoszenia kandydata do OKW - uzupełnienie