Zespół Przedszkoli w Rychwale

 

w skład, którego wchodzą:

 

1. Przedszkole Samorządowe "Plastuś" w Rychwale
    
 
ul. Przedszkolna 1, 62-570 Rychwał

      tel. 63 2481061, e-mail: plastus@rychwal.pl

 

2. Przedszkole Samorządowe "Leśne Skrzaty" w Siąszycach

     62-574 Siąszyce 4,

   tel. 63 2483600, e-mail: lesneskrzaty@rychwal.pl 

 

 

dyrektor: mgr Maria Matczak

wicedyrektor: mgr Madalena Pająk

 

 

NIP 6653014329, Regon 380203800

numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Koninie O/Rychwał

nr 12 8530 0000 0800 2613 2000 0010