Memorandum - Zaproszenie do złożenia oferty na wybór Agenta emisji obligacji