Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

G.271.15.2017 Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał

G.271.15.2017 Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

G.271.15.2017                                                                                                            

Rychwał, 12 stycznia 2018 r.

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w przetargu nieograniczonym

pn. „Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał”

 

 

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na ww. zamówienia kwotę: 624 000,00 zł.

 

Ponadto informuję, że w postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr Oferty

 

Nazwa (Firma) i adres Wykonawcy

 

Cena

 

Okres gwarancji

i rękojmi

 

1.

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo – Mostowych S.A

ul. Toruńska 200, 62-600 Koło

600 328,87 zł

 

72 miesiące

 

2.

Konsorcjum:

Lider: Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego Tadeusz Wawrzyniak

ul. Poznańska 70, 62-740 Tuliszków

Partner: BUD-AN Sp. z o.o.

ul. Śródmiejska 15, 62-800 Kalisz

748 300,78 zł

 

 

36 miesięcy

3.

Zakład Handlu i Usług „ROLMET”

Mieczysław Durkiewicz

Grochowy 10, 62-574 Grochowy

583 833,69 zł

 

72 miesiące

 

Jednocześnie informuję, że wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia przekazania powyższej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm.),  muszą przekazać zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ww. ustawy                                    o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Załączniki

informacja z otwarcia ofert (488.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
G.271.15.2017 Ogłoszenie o zamówieniu BZP (412.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
G.271.15.2017 SIWZ Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał PDF (844.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
G.271.15.2017 SIWZ Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał (344kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS TECHNICZNY - BRANZA KANALIZACYJNA (205.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OPIS TECHNICZNY (173.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PLAN ZAGOSPODAROWANIA GIMNAZJALNA (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEBUDOWA ULICY GIMNAZJALNEJ W RYCHWALE - PRZEDMIAR ROBÓT-kwalifikowalne i niekwalifikowalne (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEKRÓJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ RYS S-05 (143.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEKRÓJ NORMALNY RYS. NR 3 (196.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY RYS NR 4 (504.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PRZEKRÓJE KANALIZACJI RYS S-02 (941kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SCHEMAT STUDZIENKI RYS S-03 (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SCHEMAT WPUSTU RYS S-04 (124.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST - ROBOTY KANALIZACYJNE (319.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D000000 Ogólna (122kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D02.00.00 Roboty ziemne (120.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D010101 - roboty geodezyjne (88.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D010204 Rozbiórka elementów dróg (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D040101 Koryto wraz z profi i zagęsz podłoża (70.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D040201 Warstwa odsączajaca i odcinająca (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D040404 Podbudowa z tłucznia (144.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D040601b - podbudowa z betonu cementowego (95.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D050305 Nawierzchnie z betonu asfaltowego - w-wa ściralna (157.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D050305b Nawierzchnie z betonu asfaltowego - w-wa wiążąca, wyrównawcza (157.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D070201 Oznakowanie pionowe (116.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST D080101 Krawężniki betonowe (77.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".