Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

G.271.16.2017 Przebudowa drogi w miejscowości Rychwał, ul. Łąkowa

G.271.16.2017 Przebudowa drogi w miejscowości Rychwał, ul. Łąkowa

 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

G.271.16.2017                                                                                                            

Rychwał, 12 stycznia 2018 r.

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w przetargu nieograniczonym

pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Rychwał ulica Łąkowa”

 

 

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na ww. zamówienia kwotę: 362 000,00 zł.

Ponadto informuję, że w postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr Oferty

 

Nazwa (Firma) i adres Wykonawcy

 

Cena

 

Okres gwarancji

i rękojmi

 

1

Konsorcjum

Lider: Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego Tadeusz Wawrzyniak

ul. Poznańska 70, 62-740 Tuliszków

Partner: BUD-AN Sp. z o.o.

ul. Śródmiejska 15, 62-800 Kalisz

647 535,74 zł

 

 

72 miesiące

 

2

Zakład Usług Ogólnobudowlanych

Roma Ruszkowska

ul. 50 Lecia Kopalni Konin 23

62-540 Kleczew

649 761,39 zł

 

72 miesiące

 

Jednocześnie informuję, że wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia przekazania powyższej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm.),  muszą przekazać zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ww. ustawy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Załączniki

informacja z otwarcia ofert (471kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
G.271.16.2017 Ogłoszenie o zamówieniu BZP (410.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
G.271.16.2017 SIWZ Przebudowa ul. łąkowej w m. Rychwał PDF (840.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
G.271.16.2017 SIWZ Przebudowa ul. łąkowej w m. Rychwał (343kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar ul. łąkowa (59.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje konstrukcyjne (336.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zagospodarowanie (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis Rychwał (207.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S02 (945.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S03 (152.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S04 (170.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S05 (135.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S06 (244.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".