Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok.