Konsultacje w sprawie Programu Współpracy Gminy Rychwał z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Rychwał do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Rychwał z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.

Termin konsultacji został ustalony od dnia 13 października 2016 r. do dnia 26 października 2016 r.

Wypełniony formularz „Ankiety konsultacyjnej” należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał lub przesłać na adres e-mail: j.michalak@rychwal.pl 

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, ul. Sportowa 34.