Burmistrz Rychwała ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej po byłej bazie SKR w Rychwale, stanowiącej własność Gminy Rychwał