9 2015  Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych