Konkurs pn. "Rozwój kultury fizycznej i sportu w gminie Rychwał w roku 2016"