Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 31 lipca 2015 r. uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie maksymalnie 4 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 3,2 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłączy elektroenergetycznych, złączy kablowo-pomiarowych, dróg dojazdowych, placów manewrowo – montażowych oraz zjazdów dróg, zlokalizowanych miejscowości Główiew, gmina Stare Miasto, powiat koniński, województwo wielkopolskie na działkach ewidencyjnych: 64, 65, 351, 352, 499, 513, 514, 517, 518/1, 518/3”.