Burmistrz Rychwała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Rychwał w 2015 roku oraz zaprasza do składania ofert